Politica cookie | Site Homepage

Politica cookie


Protecția vieții private și a datelor cu caracter personal

RETEZAT SA procedează, pe site-ul https://cityresidence-sibiu.ro/, la înregistrarea datelor tehnice, Č™i anume cookie-urile.

Ce este un cookie?

FiČ™ierele cookie sunt fiČ™iere de dimensiune limitată, în general formate din litere Č™i numere, depuse de un server web într-un browser al unui utilizator pentru a trimite informaČ›ii de stare acelui browser Č™i, în mod similar, pentru a obČ›ine astfel de informaČ›ii din browser. InformaČ›iile despre stare pot fi, de exemplu, un identificator de sesiune, o limbă, o dată de expirare, un domeniu de răspuns etc.

De ce utilizam cookie-uri?

RETEZAT SA utilizează cookie-uri pentru a oferi utilizatorilor o experiență optima, adaptată preferinČ›elor dvs. personale. Prin utilizarea cookie-urilor, ne asigurăm că nu trebuie să introduceČ›i aceleaČ™i informaČ›ii de fiecare dată când vizitaČ›i site-ul nostru web. Modulele cookie sunt, de asemenea, utilizate pentru a optimiza performanČ›a site-ului. De exemplu, acestea facilitează navigarea Č™i vă ajută să găsiČ›i mai rapid conČ›inutul concret (exemplu: zona de cautare, bugetul alocat).

Cum pot dezactiva cookie-urile?

PuteČ›i seta browserul de Internet să dezactiveze modulele cookie. ReČ›ineČ›i că dacă dezactivaČ›i modulele cookie, numele dvs. de utilizator nu va mai fi salvat pe site-ul https://cityresidence-sibiu.ro DeČ™i majoritatea browser-elor sunt setate implicit Č™i să accepte instalarea de cookie-uri, utilizatorul poate, în cazul în care doreste, să accepte toate cookie-urile sau sa le respinge în mod systematic. De asemenea, poate seta browser-ul (pentru fiecare terminal se pot face manipulări: tablete, smartphone-uri, laptop, PC etc.) pentru a accepta sau a refuza cookie-urile de la caz la caz înainte de instalare. De asemenea, orice utilizator poate Č™terge regulat cookie-urile de pe terminalul său prin intermediul browserului său. Pentru gestionarea cookie-urilor Č™i alegerilor utilizatorilor, configuraČ›ia fiecărui browser este diferită. Este descris în meniul de ajutor al browserului, care permite utilizatorului să Č™tie cum să-Č™i schimbe dorinČ›ele pentru cookie-uri. De exemplu:
- Pentru Internet Explorer ™: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
- pentru Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
- Pentru Safari ™: https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/cookies/ Č™i https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/
- pentru Chrome ™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ro&hlrm=ro
- Pentru Firefox ™: https://support.mozilla.org/en/kb/activate-deactivate-cookies-preferences

Astfel, utilizatorul îČ™i poate seta browserul să refuze cookie-urile. În acest sens, atenČ›ia utilizatorului este atrasă asupra faptului că, prin setarea browser-ul să refuze cookie-uri, unele caracteristici, pagini, zone de site-uri nu vor fi accesibile, actiune pentru care RETEZAT SA nu poate fi responsabila.

Protecția vieții private și a datelor cu caracter personal

Colectarea Č™i prelucrarea informaČ›iilor personale pe Internet trebuie să respecte drepturile fundamentale ale persoanelor. Prin urmare, RETEZAT SA se angajează la o politică de tratament în conformitate cu legislatia in vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal. În plus, întotdeauna în conformitate cu legea menČ›ionată, orice utilizator al site-ului are dreptul de acces, modificare, rectificare sau Č™tergere a datelor cu caracter personal care îl privesc. El poate exercita aceste drepturi contactând RETEZAT SA la coordonatele indicate mai jos.

RETEZAT SA
Mun Sibiu, Str IS BACH, NR.4, Jud. Sibiu
Telefon: 0722706050
[email protected] ; https://cityresidence-sibiu.ro

Telefon
Email